• طراح و اجرا

  • استاد ماهیار چرمچی
 • موسیقی

  1. ژوبین عسکریه
  2. علیرضا چرمچی
 • حامی و اسپانسر

  • بالینکو
 • زمان

  • جمعه سوم آذر سال ۹۶ ساعت ۹ عصر
 • مکان

  • خانه لوکس بالینکو

در طی این مراسم مهمانان بسیاری از حوزه های فرهنگی و هنری حضور داشتند و از نزدیک شاهد هنرنمایی استاد ماهیار چرمچی و گروه موسیقی بودند.