• طراح

  • موسسه خیریه ریشه ها
 • هدف

  • کمک به زلزله زدگان کرمانشاه برای خرید کانکس
  • تجهیز بیمارستان کودکان
 • اسپانسر و حامی

  • بالینکو
 • مکان

  • خانه لوکس بالینکو