1
1

۱۸۰ سانتی متر ———– ۳۳٫۸۰۰٫۰۰۰ ريال

۱۶۵ سانتی متر ———– ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال